Voorbije activiteiten

Kick-off meeting met super interessante informatie – 15 oktober 2020

De vraag naar koeling wordt in de toekomst steeds belangrijker in een residentiele context en in industriële installaties. Dit geeft aanleiding tot nieuwe uitdagingen op vlak van energie en milieu. Deze uitdagingen vertalen zich in nieuwe technologische ontwikkelingen die ook de kosten effectiviteit moet garanderen. Met de oprichting van het KOELPLATFORM willen we de belanghebbenden uit de sector (aanbieders, studiebureaus, wetenschappelijke instellingen en gebruikers van koelinstallaties) samenbrengen om ervaringen, kennis en expertise uit te wisselen. De kick-off van het KOELPLATFORM onderschrijft onze visie op deze samenwerking. We starten met een uiteenzetting rond de Vlaamse regelgeving betreffende koelmiddelen en waterbehandeling. Daarna gaan we dieper in op een onderbelicht gegeven van koelinstallaties: de watervoorbehandeling. Hierna worden nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek rond koelcycli voorgesteld. Als laatste wordt een casestudie gepresenteerd waarbij dieper wordt ingegaan op onder andere natuurlijke koelmiddelen. We hopen dat hierbij uw interesse aangewakkerd is en dat we u mogen verwelkomen op dit event.

Programma

15.30-16.00 uur: Ontvangst met koffie.

16.00-16.10 uur: Verwelkoming Energik door de heer Jozef De Borger.

16.10-16.40 uur: Algemene situering van het Koelplatfrom door de heer Steven Lecompte, Prof UGent.

16.40-17.10 uur: Het Vlaams energie- en klimaatbeleid (focus koeling) door de heer Tomas Velghe, Teamverantwoordelijke Klimaat – Departement omgeving, afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie

17.10-17.40 uur: Technologische ontwikkelingen op vlak van koeling door de heer Steven Lecompte, Prof UGent.

17.40-18.10 uur: De noodzaak van waterbehandeling bij de verschillende type koelinstallaties door de heer Christophe Vandenkerchove, Lubron Belgium.
– benodigde watervoorbehandeling
– bescherming koelinstallaties tegen kalk -en corrosieproblemen – legionella beheer van verschillende koelinstallaties
– waterbesparend maatregelen.

18.10-18.40 uur: Carrefour Koksijde – Full CO2 oplossing door de heer Jan Geeraerts, Manager Technisch Studiebureel Transvers en de heer Frederik Delaere, Specialist commerciële koeling, Carrefour Belgium.
– geen gasaansluiting aanwezig: warmte – koeling en warmwater werken op de CO2 koelinstallatie via warmterecuperatie
– Breeam Very Good new Building en Excellent Building in use
– in 2016 de meest moderne winkel binnen de Carrefour Group.

18.40-19.00 uur: Vraagstelling en planning / werking Koelplatform.

19.00-19.30 uur: Netwerkmoment gekoppeld aan een receptie.

De presentaties van deze dag vind je hier.


Sessie 3 van Comfort- en Industriële Koeling – 12 juni 2019

De klimaatverandering staat vandaag erg in de belangstelling. Ook bij het bedrijfsleven. Door de jaren heen werden heel wat inspanningen gedaan om zuiniger om te gaan met energie. Kijken we maar naar de stoominstallaties, verwarmingsinstallaties en zeker ook naar nieuwe energiezuinige verlichting.

Er gaat geen dag voorbij of wij worden op wereldschaal geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van de aarde. En het energiegebruik is daar een belangrijke oorzaak van.

Gebruikers van koelinstallaties worden ook nog eens geconfronteerd met de problematiek van de invloed van de koelmiddelen op het milieu. De milieubelastende koelinstallaties worden sinds de jaren negentig stelselmatig teruggeschroefd. De CFK’s zijn verbannen, de HFK’s gedeeltelijk, uitgezonderd die met een lage GWP waarde … maar hebben wij al eens stilgestaan bij het energieverbruik van de koelinstallaties?

Het aandeel van de kosten voor comfort-, commerciële- en proceskoeling in de energie­factuur van bedrijven is dikwijls belangrijk en neemt nog geleidelijk toe.

Als ENERGIK willen wij onze schouders zetten onder een project om de energie- en milieuaspecten  van koelinstallaties aan te pakken. Ieder van ons weet dat er nog veel energie verloren gaat, maar welke besparingen gerealiseerd kunnen worden, financieel en ecologisch, daar wordt te weinig over nagedacht.

Om koelgebruikers terdege te informeren over de koelproblematiek en zijn oplossingen hebben wij een ENERGIK KOELPLATFORM opgericht.

Het KOELPLATFORM heeft als doel de state-of-the-art van koeling te schetsen, een aantal nieuwe ontwikkelingen voor te stellen, op te volgen en te implementeren. Het gaat dus over energie besparen, toepassen van natuurlijk koelmiddelen, NH3, CO2, koudeopslag, free-koeling, rendementsverhoging enz. …  M.a.w. alle mogelijke middelen om energie- en milieu-efficiënter te werken.

Programma

 • 16.00-16.30 uur: Ontvangst met koffie
 • 16.30-16.55 uur: “Energiezuinige adiabatische koeling”, door mevrouw Diane Caritat, Microniser.
  De Microniser-luchtbevochtiger maakt adiabatische koeling precies en efficiënt mogelijk voor grote luchtvolumes.
 • 16.55-17.20 uur: “Magnetische gelagerde HVAC-chillers met marinekwaliteit, gebruik makend van de koelmiddelen R134a, R513A of R1233zd”, door de heer Dirk Goovaerts, Johnson Controls Belgium.
  De Rollsroyce’s in de chillerwereld : Ymc² en YZ ,met COP’s die hoger kunnen oplopen dan 40.
  Een eindgebruiker komt tevens een uiteenzetting geven over het hoe en het waarom van zijn keuze.
 • 17.20-17.45 uur: “Energie besparen door een verhoogde ontdooiëfficiëntie van industriële koelinstallaties“, door de heer Bruno Yperman, Danfoss.
  In het ontwerp van vele industriële koeltechnische installaties wordt nog te weinig aandacht besteed aan een efficiënte ontdooiing. Een belangrijk deel van het energieverbruik van een koeltechnische installatie (voor temperaturen <+2°C) gaat naar het ontdooien van de verdampers. Het gaat dan om grote koel- en vrieshuizen (evenals invriestunnels) of om semi-industriële toepassingen, o.a. in de voedingsverwerking. Het toepassen van een eenvoudige oplossing kan snel leiden tot een belangrijke energiebesparing.
 • 17.45-18.10 uur: “Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ijswatergroepen, door de heer Jacques Ectors,  Daikin
  GWP-reductie, nieuwe koelmiddelen R32 en HFO, micro-channel technologie
 • 18.10-18.20 uur: “Wie met koeling werkt wordt lid van het Koelplatform” – Opstart van het Koelplatform.
 • 18.20-19.00 uur: Netwerkmoment gekoppeld aan een receptie.​

Sessie 2 van Comfort- en Industriële Koeling – 27 juni 2018

Het aandeel van de kosten voor comfort- en proceskoeling in de energiefactuur van bedrijven is in vele gevallen belangrijk en neemt geleidelijk toe. De milieubelastende koelinstallaties worden sinds de jaren negentig stelselmatig teruggeschroefd. 

Aan de koudemiddelen worden steeds strengere eisen opgelegd op het vlak van aantasting van stratosferisch ozon, het broeikaseffect, veiligheid …

Er worden ook steeds hogere performanties geëist om het energieverbruik en de bijhorende CO2–emissie terug te dringen. Tevens wordt hierbij stelselmatig een hogere bedrijfszekerheid nagestreefd. Een geïntegreerd beheer en onderhoud van de procesinstallaties is dan ook van essentiëel belang.

Koeling bevindt zich hierdoor in een voortdurend transformatieproces. Het Energik-platform KOELING heeft als doel de state-of-the-art van koeling te schetsen, een aantal nieuwe ontwikkelingen voor te stellen, op te volgen en te implementeren.

Het gaat dus over energie besparen: toepassen van natuurlijk koelmiddelen, NH3, CO2, koudeopslag, free-koeling toepassingen, rendement verhoging enz. … dus alle mogelijke middelen om energie-efficiënter te werken.

Programma

15.30-16.00 uur: Ontvangst met koffie.

16.00-16.25 uur: Moeten we warmlopen voor koude opslag? door de heer Thomas De Cuyper, ENGIE.
In deze presentatie wordt duidelijk waarom er opnieuw veel te doen is rond thermische opslag. Verschillende buffertechnologieën en cases komen aan bod, rekening houdend met de valorisatie en de belangrijkste randvoorwaarden.

16.25-16.50 uur: Comfortkoeling en energiebesparing door de heer Rachid El Arfaoui, COLT International.

16.50-17.15 uur: Energy Optimizer – BI Metrics en TC Energy door de heer Peter Vandendriessche, PRIVA.
Energy Optimizer is een add-on op het bestaande Priva gebouwbeheerssysteem. Het voorspelt met een zelflerend algoritme de energiebehoefte van een gebouw voor de komende 24 uur. Het algoritme bepaalt op basis van de gebouwdynamiek, aanwezige installatie, lokale weersvoorspelling en de ingestelde comfortgrenzen de energie behoefte om het gewenste binnenklimaat te realiseren. Dit geeft de mogelijkheid om de meest optimale regelstrategie te maken voor de inzet van de (duurzame) energie leverende systemen. BI Metrics is de cloudservice van Priva. Met deze service bent u zeker van een optimale inzet van de installaties in gebouwen met behulp van het GBS. TC Energy is het onderdeel van Top Control en visualiseert de energiestromen binnen uw gebouw volledig online.

17.15-17.40 uur: Energiebesparing bij industriële koeling dankzij slimme bemetering door de heer Marcel Laes, CIMPRO.
Bij tal van industriële bedrijven is het energieverbruik van de koelinstallatie een aanzienlijk deel van de energierekening. Een compressor van 125 kW, die gemiddeld 3.000 uur per jaar actief is, heeft reeds een energierekening van 41.250 EURO/ jaar, gebaseerd op een energieprijs van 0.11 EURO/kWh. Veel bedrijven zijn zich niet bewust dat door een slimme regeling deze rekening aanzienlijk kan worden beperkt.​

17.40-18.00 uur: Oprichting van een koelplatform.

18.00-18.15 uur: Slotbeschouwingen.

18.15-19.00 uur: Afsluitende drink.


Sessie 1 van Comfort- en Industriële Koeling – 18 april 2018

kick-off

Het aandeel van de kosten voor comfort- en proceskoeling in de energiefactuur van bedrijven is in vele gevallen belangrijk en neemt geleidelijk toe. De milieubelastende koelinstallaties worden sinds de jaren negentig stelselmatig teruggeschroefd. 

Aan de koudemiddelen worden steeds strengere eisen opgelegd op het vlak van aantasting van stratosferisch ozon, het broeikaseffect, veiligheid …

Er worden ook steeds hogere performanties geëist om het energieverbruik en de bijhorende CO2–emissie terug te dringen. Tevens wordt hierbij stelselmatig een hogere bedrijfszekerheid nagestreefd. Een geïntegreerd beheer en onderhoud van de procesinstallaties is dan ook van essentiëel belang.

Koeling bevindt zich hierdoor in een voortdurend transformatieproces. Het Energik-platform KOELING heeft als doel de state-of-the-art van koeling te schetsen, een aantal nieuwe ontwikkelingen voor te stellen, op te volgen en te implementeren.

In het voorjaar van 2018 plannen we twee meetings van het Platform: één in de vooravond van woensdag 18 april in Houthalen-Helchteren en een volgende medio juni in Waterschei, met als toemaatje op 18 april: BEZOEK aan het KOELLABO van de hogeschool UC Leuven-Limburg.

Programma

kick-off

 • 16.00-17.00 uur: Bezoek aan het Centrum voor nieuwe energietechnologieën van UC Leuven-Limburg (UCLL) – Centrum-Zuid 2016-3404 te Houthalen-Helchteren. 

  De doelstelling van het centrum is om via dienstverlening en onderzoek op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van energietechnologieën binnen de koeltechniek met daarbij een duidelijke focus op natuurlijke koelmiddelen. Om daarna deze kennis via vorming en studiedagen te verspreiden naar de studenten en het werkveld. Het labo is uitgerust met diverse koelinstallaties met natuurlijke koelmiddelen, nl.:
  • Een cascadekoelsysteem CO2-NH3
  • Een pompcirculatiesysteem met CO2
  • Een subkritsch CO2 –koelsysteem
  • Een transkritische CO2 condensing-unit voor kleine vriestoepassing
  • Een transkritisch CO2 –boosterkoelsysteem met warmterecuperatie
  • Een integraal transkritisch CO2 –boosterkoelsysteem uitgerust met ejectortechnologie, warmterecuperatie en airconditioning.

 • 17.00-17.15 uur: Transfer naar Green Ville – Centrum-Zuid 1111 te Houthalen Helchteren.

 • 17.30-18.00 uur: Regelgeving en beleid rond F-gassen door de heer Sven Claeys, Beleidsmedewerker Klimaat. Het gebruik van F-gassen als koelmiddel komt onder zware druk te staan. Zowel regelgeving als beleid ontmoedigt het gebruik ervan en legt de uitstoot van deze polluenten aan banden.

 • 18.00-18.20 uur: HFO’s lange termijn koudemiddel oplossingen voor de koeltechniek door de heer Kurt Vannieuwenhuyze, Account Manager regio Vlaanderen Climalife Dehon. 
  De gevolgen van de EU F-gas regelgeving op het gebruik van koudemiddelen. Nieuwe HFO’s oplossingen voor de toekomst. Eco-effi ciency : maatregelen van invloed op het milieu bij koelinstallaties. Lekbewaking.

 • 18.20-18.40 uur: Hoog rendement door de heer Jean-Pierre Perron, Johnson controls.
  Warmtepomp vanaf 900KW via absorptie: warmte onttrekken van de schouw om via absorptie om warmte netten te voeden. Koeltoren in serie met centrifugaal koelmachines vanaf 850 kW, de top van energie verlaging.

 • 18.40-19.00 uur: C02 toepassingen door de heer Robert Breedijk, Benelux Sales Manager Food Retail Danfoss. Welke mogelijkheden zijn er en welke zijn het meest effi ciënt in onze regio. Getoetst aan enkele praktijk voorbeelden. 

 • 19.00 uur: Afsluitende drink.