Gespecialiseerd netwerk rond koeling in de industrie.

ENERGIK werd opgericht na de olieschokken van de jaren 70, om een beter energiebeheer in de industrie te bevorderen. Ze groepeert zowel leveranciers als kennisinstellingen en grotere energiegebruikers. ENERGIK houdt de vinger aan de pols om de leden een passende service te bieden in een veranderend energielandschap. Zo bleef het groeiende belang van de koeltechniek niet onopgemerkt. Koeling is een belangrijke uitdaging in de energietransitie, door de groeiende vraag, door de overschakeling naar milieuvriendelijke koelmiddelen en door een toenemende flexibiliteit. Om de kennis daarover te verspreiden, werd binnen ENERGIK  een specifieke afdeling opgericht, het Koelplatform.

Analogie met het Stoomplatform.

Dit is niet de eerste keer dat er een technologiespecifiek platform wordt opgericht binnen ENERGIK. De vereniging telt al een Stoomplatform, dat werkt rond aspecten van stoomgebruik in de industrie.  Dat betreft in de eerste plaats de rol van stoom in de energietransitie, maar ook aspecten zoals technische innovatie, de veranderende wetgeving en veiligheid. Het platform organiseert onder meer studiedagen en cursussen en geeft de Stoomatlas uit.

Met het Koelplatform wil ENERGIK iets dergelijks doen voor koeling. Verspreiding van kennis en ‘best practices’ behoort tot de kerntaken. Wat dat laatste betreft, kijkt men vooral naar de gebruikers die ervaring hebben uit de praktijk. Het is eveneens de bedoeling om de afstand tussen de industrie en de academische wereld te verkleinen. Bedrijven zijn onvoldoende op de hoogte van de vernieuwende systemen die in onderzoeksprojecten ontwikkeld worden. Omgekeerd stoot men vanuit de praktijk soms op concrete problemen, waar echter nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar gebeurt. Het Koelplatform kan dan fungeren als interface om onderzoeksvragen te formuleren vanuit de industrie. Tevens zal er een Koelatlas gepubliceerd worden met inspirerende gevalstudies.

Studiedag in het najaar

​Het Koelplatform plant een kick-off op donderdag 15 oktober vanaf 15.00 uur in het huis van de Bouw te Gent.

Het is nog te vroeg om het over concrete details te hebben: het plan is om die aspecten van industriële koeling aan bod te laten komen, die anders onderbelicht blijven.
We denken hier bijvoorbeeld aan de problematiek van waterbehandeling en waterkwaliteit en de mogelijkheden van adiabatische koeling. Dat gaat verder dan het puur koeltechnische.

​In een verdere fase zal het programma gestoffeerd worden met seminaries, cursussen en bedrijfsbezoeken. ​Met dit initiatief wil ENERGIK bijdragen tot een efficiënte koeltechniek in het kader van de energietransitie. Technologieneutraliteit staat daarbij voorop. Het Koelplatform wil openstaan voor iedereen, en geen enkele techniek de voorrang geven boven de andere.

ENERGIK gaat op zoek naar de ENERGY MANAGER OF THE YEAR 2020!

Het vakgebied milieu en energie is momenteel actueler dan ooit en daarom gaat ENERGIK (Vlaamse vereniging voor energie- en milieutechnologie) op zoek naar de ENERGYMANAGER OF THE YEAR 2020.

ENERGIK wil, in samenwerking met AP Hogeschool en Howest Hogeschool, de aandacht vestigen op de toekomstige professionals binnen de domeinen milieu en duurzaam energiegebruik. Deze talenten zullen weldra in het werkveld op zoek gaan naar duurzame oplossingen voor de energievraagstukken, die onze maatschappij vandaag de dag en in de toekomst voorgeschoteld krijgt.

ENERGIK lanceert eveneens een oproep aan bedrijven en hun energiemanagers om zich in te schrijven, uiterlijk 15 september 2020, bij Jozef De Borger via  jozef.deborger@energik.be

ENERGY MANAGER OF THE YEAR 2018 & 2019

De ENERGY MANAGER OF THE YEAR 2020 wordt de opvolger van de heer Jan Geeraerts – Carrefour (2018) en Philippe Alboort – Arcelor Mittal (2019).

Om te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd, moet het bedrijf of hun energiemanager de voorbije tijd projecten hebben gerealiseerd die:

 • bijgedragen hebben tot een verhoogde energie-efficiëntie
 • bijgedragen hebben tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen
 • bijgedragen hebben tot het energie transitietraject
 • inspirerend en wervend kunnen werken naar andere bedrijven toe.

Contact:
Jozef De Borger
Coördinator ENERGIK
0475 78 09 69

Op weg naar een energievriendelijke koeling voor de procesindustrie in 5 stappen

Bij tal van industriële bedrijven is het energieverbruik van de koelinstallatie een aanzienlijk deel van de energierekening. Een compressor van 125 kW, die gemiddeld 3.000 uur per jaar actief is heeft reeds een energierekening 41.250 EURO/ jaar, gebaseerd op een energieprijs van 0.11 EURO/kWh. Veel bedrijven zijn zich niet bewust dat door een slimme regeling deze rekening aanzienlijk kan beperkt worden. Tevens bezitten veel bedrijven reeds heel wat data, die hun echter geen informatie levert. Hieronder een stappenplan, hoe dit kan aangepakt worden.

Stap 1 : Breng het profiel van uw huidige koelinstallatie in kaart

Een industriële compressie- koelcyclus bestaat uit 4 stappen:

 • Een compressor die het gas van de
  verdamper naar de condensor perst;
 • Een condensor waar de warmte wordt
  afgegeven aan de omgeving;
 • Een expansieventiel waar de
  vloeistof expandeert;
 • Een verdamper waar de warmte wordt opgenomen en de omgeving
  koelt.

Stap 2 : Benchmark de huidige koelinstallatie op het
Mollier diagramma

Een koelcyclus is een thermodynamisch proces. Dit werd door de Duitse professor Richard Mollier in kaart gebracht, dankzij het “Mollier diagramma”. Hierop kunnen de 4 verschillende stappen eenduidig vastgelegd worden, indien de verschillende temperaturen en drukken van de 4 stappen gekend zijn. Het verbruik van de koelinstallatie wordt voornamelijk bepaald door het opgenomen elektrische vermogen van de compressor. Dit verbruik wordt beïnvloed door de inlaat-
en uitlaat druk, temperatuur en de oververhittingsgraad van de verdamper.

Stap 3 : Meet de performance van de koelinstallatie door een continue meetsysteem

Om de werking van een koelinstallatie te monitoren dienen de verschillende parameters 24H/24 te worden gemonitord. Indien de sensorden hiervoor niet aanwezig zijn, kunnen deze eenvoudig worden toegevoegd. Naast de thermodynamische parameters van de koelinstallatie dient men ook het afnameprofiel, en dus het koelproces te monitoren. Vaak is de regeling van een koelinstallatie niet aangepast aan en variërend afnameprofiel. Deze gegevens worden ingelezen in een energiedatalogger, welke deze op regelmatige tijdstippen verstuurd naar een online energie platform op het internet.

Stap 4 : Breng de performance en afwijkingen in kaart

Gebaseerd op bovenstaande online metingen kunnen volgende parameters en alarmen beschikbaar worden gesteld, hier wordt data info:

Parameters

 • COP koelinstallatie ( nuttig
  koeleffect/netto energietoevoer ) in functie van de belasting.
 • Energieverbruik
 • Energieverbruik/afname
 • Belastingsprofiel koelinstallatie
 • Koeltemperaturen

Alarmen

 • Energieverbruik te hoog
 • COP te laag
 • Installatie niet goed ingeregeld (
  oververhitting , onderkoeling )
 • Lekken koelmiddel

Step 5 : Stel de regelparameters in en evalueer de
aanpassingen

Bovenstaande metingen dienen gedurende een paar maanden te worden uitgevoerd om de werking van de koelinstallatie met verschillende belastingen en gedurende verschillende seizoenen te kunnen monitoren. Hierna worden in samenwerking met de koeltechnicus de verschillende regelparameters in de PLC aangepast. Deze kennis is meestal aanwezig bij de eindklant of de leverancier van de koelinstallatie. Nadat deze aanpassingen werden uitgevoerd op de koelinstallatie keert men terug naar stap 4, om de aanpassingen te evalueren. Energiemonitoring is een zogenaamd PDCA ( Plan , Do , Check , ACT ) proces. Elke aanpassing dient opnieuw geëvalueerd te worden.

Bovenstaande stappenplan werd ontwikkeld door Cool&Energy Consult in samenwerking met CimPro