Gespecialiseerd netwerk rond koeling in de industrie.

ENERGIK werd opgericht na de olieschokken van de jaren 70, om een beter energiebeheer in de industrie te bevorderen. Ze groepeert zowel leveranciers als kennisinstellingen en grotere energiegebruikers. ENERGIK houdt de vinger aan de pols om de leden een passende service te bieden in een veranderend energielandschap. Zo bleef het groeiende belang van de koeltechniek niet onopgemerkt. Koeling is een belangrijke uitdaging in de energietransitie, door de groeiende vraag, door de overschakeling naar milieuvriendelijke koelmiddelen en door een toenemende flexibiliteit. Om de kennis daarover te verspreiden, werd binnen ENERGIK  een specifieke afdeling opgericht, het Koelplatform.

Analogie met het Stoomplatform.

Dit is niet de eerste keer dat er een technologiespecifiek platform wordt opgericht binnen ENERGIK. De vereniging telt al een Stoomplatform, dat werkt rond aspecten van stoomgebruik in de industrie.  Dat betreft in de eerste plaats de rol van stoom in de energietransitie, maar ook aspecten zoals technische innovatie, de veranderende wetgeving en veiligheid. Het platform organiseert onder meer studiedagen en cursussen en geeft de Stoomatlas uit.

Met het Koelplatform wil ENERGIK iets dergelijks doen voor koeling. Verspreiding van kennis en ‘best practices’ behoort tot de kerntaken. Wat dat laatste betreft, kijkt men vooral naar de gebruikers die ervaring hebben uit de praktijk. Het is eveneens de bedoeling om de afstand tussen de industrie en de academische wereld te verkleinen. Bedrijven zijn onvoldoende op de hoogte van de vernieuwende systemen die in onderzoeksprojecten ontwikkeld worden. Omgekeerd stoot men vanuit de praktijk soms op concrete problemen, waar echter nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar gebeurt. Het Koelplatform kan dan fungeren als interface om onderzoeksvragen te formuleren vanuit de industrie. Tevens zal er een Koelatlas gepubliceerd worden met inspirerende gevalstudies.

Studiedag in het najaar

​Het Koelplatform plant een kick-off op donderdag 15 oktober vanaf 15.00 uur in het huis van de Bouw te Gent.

Het is nog te vroeg om het over concrete details te hebben: het plan is om die aspecten van industriële koeling aan bod te laten komen, die anders onderbelicht blijven.
We denken hier bijvoorbeeld aan de problematiek van waterbehandeling en waterkwaliteit en de mogelijkheden van adiabatische koeling. Dat gaat verder dan het puur koeltechnische.

​In een verdere fase zal het programma gestoffeerd worden met seminaries, cursussen en bedrijfsbezoeken. ​Met dit initiatief wil ENERGIK bijdragen tot een efficiënte koeltechniek in het kader van de energietransitie. Technologieneutraliteit staat daarbij voorop. Het Koelplatform wil openstaan voor iedereen, en geen enkele techniek de voorrang geven boven de andere.