OVER ONS

Rationeel energiegebruik staat vandaag in de belangstelling. Door de jaren heen werden heel wat inspanningen gedaan om zuiniger om te gaan met energie. Kijken we maar naar de stoominstallaties, verwarmingsinstallaties en zeker ook naar verlichting.

Bovendien gaat er geen dag voorbij of wij worden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering.
Gebruikers van koelinstallaties worden ook nog eens geconfronteerd met de problematiek van de invloed van de koelmiddelen op het milieu. De CFK’s zijn verbannen, de HFK’s gedeeltelijk, uitgezonderd die met een lage GWP waarde ... maar hebben wij al eens stilgestaan bij het energieverbruik van de koelinstallaties?

Voor de comfortinstallaties is er de airco-energieaudit al, maar dat gaat zeker niet ver genoeg. We moeten vaststellen dat airco maar een zeer klein percentage is van het energieverbruik van alle koelinstallaties en deze draaien in vergelijking met de grotere industriële installatie maar een beperkt aantal uren op jaarbasis.

Als ENERGIK willen wij onze schouders zetten onder een project om de energie- en milieuaspect van koelinstallaties aan te pakken.

Ieder van ons weet dat er nog veel energie verloren gaat, maar welke besparingen gerealiseerd kunnen worden, financieel en ecologisch, daar wordt te weinig over nagedacht.

Om dit te verwezenlijken bouwen wij als ENERGIK een koelplatform uit.

Wij hebben tijdens verschillende sessies in 2019 en 2020 mogen vaststellen dat er veel interesse is voor zulk een platform. Om hieraan vorm te geven hebben we een stuurgroep gevormd, waarin gebruikers een belangrijke rol spelen.

ENERGIK nodigt u graag uit om aan dit platform te participeren. Meld uw interesse via e-mail info@energik.be aan.

ACTIVITEITEN

De geplande activiteiten van het Koelplatform en van alle andere Energik-platformen, worden gepubliceerd op de overkoepelende website www.energik.be onder de rubriek ACTIVITEITEN - EVENTS

Voorbije initiatieven vindt u op dezelfde website onder de rubriek ACTIVITEITEN - ARCHIEF

WIST JE DAT?

  • Op weg naar een energievriendelijke koeling voor de procesindustrie in 5 stappen – lees hier

40 jaar ENERGIK vzw